Til forsikringsselskaber, pensionsselskaber og kommuner
Hvad kan vi
tilbyde?

Udebliver resultaterne?

Kan du svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål, så vil vi gerne invitere til en uddybende samtale.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder jer et landsdækkende, tværfagligt udrednings- og behandlingsforløb, kaldet Stærkere Tilbage. Forløbene er målrettet mennesker med tilbagevendende eller komplekse smerter og/eller funktionstab, der erfaringsmæssigt kan medføre store menneskelige og økonomiske omkostninger. 

I forløbene tager vi målrettet hånd om hele klienten med fokus på reaktivering og tilbagevenden til en velfungerende hverdag og arbejdsliv. 

Alle forløb varetages af autoriserede behandlere med højeste grad af kompetencer indenfor det muskuloskeletale diagnostik og terapi og fra den Positive Psykologi. Vi leverer løbende feedback til jer i form af gennemarbejdede statusrapporter, så I hele tiden er informeret om status i forløbene. 

De faglige kompetencer bindes sammen af specialviden omkring tolkning og brug af effektmålsdata som en aktiv og integreret del af udrednings- og behandlingsindsatsen. Alle behandlere har et stærkt fagteam i ryggen i form af en faglig mentor samt et tværfagligt, telekonference team. Derved sikrer vi et effektivt forløb, som hjælper klienten i mål.

Hvad betyder det for
jeres forretning?

Økonomi
Stærkere Tilbage leveres i en indkøbsmodel, der sikrer jer, at I tilbydes det økonomisk mest effektive forløb baseret på et kvalitetssikret grundlag. Vores opdeling i et indledende udrednings- og behandlingsforløb, hvor der tages beslutninger om et eventuelt videre forløb medfører budgetsikkerhed for jer.

Viden
Vi måler, dokumenterer og afrapporterer digitalt og grundigt gennem alle forløb. Vi kan via den Bio-Psyko-Sociale-Mestringsprofil navigere meget præcist, skabe indsigt og transperens i forløbet for såvel behandlere, mentor, telemedicinsk tværfaglige team og ikke mindst for klient og jer som indkøber.
I praksis betyder dette, at vi videreformidler et præcist overblik over klientens samlede forløb til jer samtidigt med at vi koordinerer indsatsen – både indenfor vores rammer og i forhold til vores anbefalinger om sideløbende, nødvendige tiltag. Vi informerer jer dertil hurtigt, når vi kan konstatere, at vi ikke er rette partner til at løse jeres klients problem.

Resultat
Vi leverer resultater via en effektiv og skalerbar bio-psyko-social metode. Vi uddanner os kontinuerligt og er i front med nyeste viden. Vi bygger bro og flytter faggrænser omkring vores klienter, og retter fokus på, hvad der skal til for at bringe det enkelte individ nærmere sit mål og et velfungerende hverdags og arbejdsliv. Vi nedbryder faglige grænser og gør op med fordyrende silobaserede forløb – og vi uddanner klienten til bedre at mestre sine problemer fremover.

Hvad kan Recovery Institute gøre for de klienter I sender til os?

Vi arbejder med det hele menneske og kommer derfor både rundt om den fysiske problemstilling, samtidigt med at vi afklarer barrierer og udfordringer psykologisk, socialt og mestringsmæssigt. Dette arbejde baseres på viden omkring, hvordan man skaber grobund for en god dialog og en høj samarbejdskvalitet.

Vi måler løbende på specifikke emner indenfor fire overordnede områder i alle forløb ved hjælp af vores tværfaglige arbejdsmodel. Modellen hjælper klienten og den primære behandler (vi kalder det klientens tovholder), med at skabe indsigt i de barrierer, der har forhindret klienten i at få løst sit problem og få sin hverdag til at fungere.

Man kan sige at vores model er et tværfagligt kompas, der viser os, hvor vi skal lede efter barrierer, og hvor vi finder de nødvendige ressourcer til at bygge en styrke i det enkelte menneske.